MPSC Group. C Exam – Clerk/ Tax Asst./Ex.Insp Syllabus

Gr. C Exam – Clerk/ Tax Asst./Ex.Insp.

 1. महाराष्ट्र दुय्यम सेवा परीक्षा (गट-क )परीक्षेविषयी
 2. महाराष्ट्र दुय्यम सेवा परीक्षा (गट-क )- पात्रता व अटी
 3. महाराष्ट्र दुय्यम सेवा परीक्षा (गट-क ) परीक्षा – योजना  व अभ्यासक्रम MPSC Group C Syllabus
 4. पेपर क्रं २ दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, गट-क (मुख्य) परीक्षा, (स्वतंत्र पेपर)
 5. पेपर क्रं २ कर सहायक गट-क , मुख्य परीक्षा (स्वतंत्र पेपर)
 6. पेपर क्रं २ लिपिक – टंकलेखक, गट-क , मुख्य परीक्षा (स्वतंत्र पेपर)
 7. दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, पुर्व परीक्षा CUT OFF MARKS ANALYSIS CATEGORY WISE
 8. दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, मुख्य परीक्षा CUT OFF MARKS ANALYSIS CATEGORY WISE
 9. कर सहाय्यक पुर्व परीक्षा CUT OFF MARKS ANALYSIS CATEGORY WISE
 10. कर सहाय्यक मुख्य परीक्षा CUT OFF MARKS ANALYSIS CATEGORY WISE
 11. लिपिक टंकलेखक पुर्व परीक्षा CUT OFF MARKS ANALYSIS CATEGORY WISE
 12. लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा CUT OFF MARKS ANALYSIS CATEGORY WISE

For More Information Call on

7447777799 / 8381077258

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा परीक्षा (गट-क )

विद्याथ्र्यी मित्रांनो आपण सगळे आपल्या आयुष्यात स्वह्रश्वन पाहत असतो. या स्वह्रश्वनांचा मार्ग स्पर्धा परिक्षेच्या जगातून सुध्दा जातो. या जगात तुम्हाला वेगवेगळया परिक्षा देता येऊ शकतात. ज्यात राज्यसेवा, संयुक्त तसेच गट – क दुय्यम सेवा परिक्षा.

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट-क परीक्षेअंतर्गत भरण्यात येणारी पदे :

१. दुय्यम निरिक्षक राज्य उत्पादन शुल्क,
२. कर सहाय्यक (विक्रीकर विभागातील)
३. लिपिक टंकलेखक

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा परीक्षा (गट-क )- पात्रता व अटी

१) नागरीकत्व : भारतीय नागरीकत्व
२) वयोमर्यादा :

 

३) शैक्षणिक अर्हता :
मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी किंवा महाराष्ट्र शासनाने पदवीस समतुल्य म्हणून मान्य केलेली विहित अर्हता. पदवी परीक्षेस बसलेले उमेदवार पूर्व परीक्षेस तात्पुरते पात्र असतील.
४) शारीरीक अर्हता :
दुय्यम निरीक्षक पदासाठी विकल्प नमूद करणा:या उमेदवारांकडे उपरोक्त शैक्षणिक अर्हतेसोबत खालीलप्रमाणे किमान शारीरीक अर्हता असणे आवश्यक आहे.

 

 

कर सहायक व लिपिक टंकलेखक संवर्गासाठी टंकलेखन अर्हता

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा परीक्षा (गट-क ) परीक्षा – योजना व अभ्यासक्रम Mpsc Group C Syllabus

 

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा (गट क) सयुक्त पूर्व परीक्षा – अभ्यासक्रम

सामान्य क्षमता चाचणी

 • चालू घडामोडी – जागतिक तसेच भारतातील
 • नागरिकशास्त्र – भारताच्या घटनेचा प्राथमिक अअभ्यास, राज्य व्यवस्थापन (प्रशासन) ग्राम व्यवस्थापन (प्रशासन) आधुनिक भारताचा विशेषत: महाराष्ट्राचा इतिहास
  भूगोल (महाराष्ट्राच्या भूगोलाच्या विशेष अभ्याससासह) – पृथ्वी, जगातील विभाग, हवामान, अक्षांश – रेखांश, महाराष्ट्रातील जमिनीचे प्रकार, पर्जन्यमान, प्रमुख पिके, शहरे, नद्या, उद्योगधंदे, इत्यादी.
 • अर्थव्यवस्था – भारतीय अर्थव्यवस्था – राष्ट्रीय उत्पन्न, शेती, उद्योग, परकीय व्यापार, ,बँकिंग, लोकसंख्या , दारिद्र्य व बेरोजगारी, मुद्रा आणि राजकोषीय नीति इत्यादी.
 • शासकीय अर्थव्यवस्था – अर्थसंकल्प, लेखा, लेखापरीक्षण इत्यादी.
 • सामान्य विज्ञान – भौतिकशास्त्र ( फिजिक्स), रसायनशास्त्र (केमिस्ट्री), प्राणिशास्त्र (झूलॉजी), वनस्पतीशास्त्र (बॉटनी),आरोग्यशास्त्र (हायजीन)बुद्धीमापन चाचणी व अंकगणित
 • बुध्दिमापन चाचणी – उमेदवार किती लवकर व अचूकपणे विचार करू शकतो हे आजमावण्यासाठी प्रश्न. अंकगणित – बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार, दशांश अपूर्णांक व टक्केवारी.

 महाराष्ट्र दुय्यम सेवा (गट क) मुख्य परीक्षा – अभ्यासक्रम  Mpsc Group C Syllabus

पेपर क्रं. १ मराठी, इंग्रजी व सामान्य ज्ञान
मराठी :सर्वसामान् य शब्धदसंग्रह, वाकप्रचार , व्याकरण, म्हणी व वाकप्रचार यांचा अर्थ आणि उपयोग तसेच उता:यावरील प्रश्रांची उत्तरे.
इग्रजी :-
Common Vocabulary, Sentence structure, Grammer, use of Idioms and phrases & their meaning and comprehension of passage

पेपर क्रं २ दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, गट-क (मुख्य) परीक्षा, (स्वतंत्र पेपर)

 • चालू घडामोडी – जागतिक तसेच भारतातील.महाराष्ट्राचा भूगोल
 • बुध्दिमापन चाचणी – उमेदवार किती लवकर व अचूकपणे विचार करू शकतो हे आजमावण्यासाठी प्रश्न.
 • भारतीय राज्यघटना 
  घटना कशी तयार झाली आणि घटनेच्या प्रस्तावनेमागची भूमिका व तत्वे, घटनेची महत्वाची कलमे/ठळक वैशिष्टये, केंद्र व राज्यसंबंध, निधर्मी राज्य, मूलभूत हक्क व कर्तव्ये, राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे- शिक्षण, युनीफॉर्म सिव्हील कोड, स्वतंत्रन्यायपालिका, राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्रीमंडळ, अधिकार व कार्य, राज्य विधीमंडळ- विधानसभा, विधानपरिषद व त्यांचे सदस्य,अधिकार, कार्य व भूमिका, विधी समित्या.माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ व महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम.
 • संगणक व माहिती तंत्रज्ञान 
  आधुनिक समाजातील संगणकाची भूमिका, वेगवेगळया क्षेत्रातील जीवनात संगणकाचा वापर, डाटा कॉम्युनिकेशन, नेटवर्कींग आणिवेब टेक्रॉलॉजी, सायबर गुन्हे व त्यावरीलप्रतिबंध, नवीन उद्योग म्हणून माहिती तंत्रज्ञानाचा निरनिराळया सेवा सुविधांची माहितीमिळण्यासाठी होणारा उपयोग, भारतातील माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाची वाढ व त्याचा दर्जा, शासनाचे कार्यक्रम- जसे मिडीया लॅबएशिया, विद्या वाहिनी, ज्ञान वाहिनी, सामुहिक माहिती केंद्र, इत्यादी. माहिती तंत्रज्ञान उद्योगातील मुलभूत प्रश्न व त्याचे भवितव्य.
 • मानवी हक्क व जबाबदा:या – संकल्पना- आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क मानक, त्यासंदर्भातील भारतीय राज्यघटनेतील तरतूद, भारतातील मानवी हक्क व जबाबदा:यायंत्रणेची अंमलबजावणी व संरक्षण, भारतातील मानवी हक्क चळवळ, मानवी हक्कापासून वंचित राहण्याच्या समस्या, गरीबी, निरक्षरता, बेकारी, सामाजिक-सांस्कृतिक-धार्मिक प्रथा यासारया अडचणी, (हिंसाचार, भ्रष्टाचार, दहशतवाद, कामगारांचे शोषण, संरक्षित गुन्हेगारी, इत्यादी.) लोकशाही व्यवस्थेतील एकमेकांचे हक्क आणि मानवी प्रतिष्ठा व एकतेचा आदर करण्यासंबंधी प्रशिक्षणाची गरज व महत्व, नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९५५, मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९९३, कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, २००५, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९, हुंडाबंदी अधिनियम १९६१, महात्मा गांधी तंटामुक्ती अभियान.
  The Bombay Prohibition Act, 1949 १९४९ –
  The Maharashtra Excise Manual, Volume – I
  The Maharashtra Excise Manual, Volume- III
  The Prohibition and Excise Manual, Volume – II

पेपर क्रं २ कर सहायक गट-क , मुख्य परीक्षा (स्वतंत्र पेपर)

 • नागरिकशास्त्र – राज्य व्यवस्थापन (प्रशासन), ग्राम व्यवस्थापन (प्रशासन)
 • भारतीय राज्यघटना 
  घटना कशी तयार झाली आणि घटनेच्या प्रस्तावनेमागची भूमिका व तत्वे, घटनेची महत्वाची कलमे/ठळक वैशिष्टये, केंद्र व राज्यसंबंध, निधर्मी राज्य, मूलभूत हक्क व कर्तव्ये, राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे- शिक्षण, युनीफॉर्म सिव्हील कोड, स्वतंत्र न्यायपालिका, राज्यपाल, मुयमंत्री व मंत्रीमंडळ, अधिकार व कार्य, राज्य विधीमंडळ- विधानसभा, विधानपरिषद व त्यांचे सदस्य, अधिकार, कार्य व भूमिका, विधी समित्या. पंचवार्षिक येाजना
  चालू घडामोडी – जागतिक तसेच भारतातील
  बुद्धिमत्ता चाचणी व गणितीय कौशल्य 
  बुद्धिमत्ता चाचणी – उमेदवार किती लवकर व अचूकपणे विचार करू शकतो याचा अंदाज घेण्याच्या दृष्टीने सदर प्रश्न विचारण्यात येतील.
  मूलभूत गणितीय कौशल्य – Basic Numeracy / Numerical Skill-numbers and their relations, orders of magnitude,etc.
  अंकगणित
  गुणाकार, भागाकार, दशांश अपूर्णांक व टक्केवारी, गणोत्तर व प्रमाण, वेळ व अंतर, नफा-तोटा, सूट, व्याज, वेळ व काम, आलेख,सरासरी, महत्वमापन व क्षेत्रमापन, इत्यादी.
  पुस्तपालन व लेखाकम लेखाकर्म अर्थ, लेखा संज्ञा, द्विनोंद पध्दतीची मूलभूत तत्वे, लेखाकर्माकरिता दस्तऐवज, रोजकिर्द सहायक पुस्तके, खतावणी, बँक मेळजुळणी पत्रक, तेरीज पत्रक, घसारा, अंतिम लेखे, वित्तीय विवरणपत्रके तयार करणे, नफा न कमविणा:या संस्थांची खाती.
  Book keeping meaning & definition, Accounting terminology, Fundamentals of Double Entry, Source documents for accounting, Journal, Subsidiary Books, Ledger, Bank Reconciliation Statements, Trial Balance, Depreciation, Final Accounts, Preparing Financial Statements, Accounts of non-profit-making organizations
  आर्थिक सुधारणा व कायदे
  पाश्र्वभूमी, उदारीकरण, खाजगीकरण, जागतिकीकरण संकल्पना व त्याचा अर्थ आणि व्याप्ती, मर्यादा, केंद्र व राज्य स्तरावरील आर्थिक सुधारणा, डल्यु.टी.ओ तरतुदी आणि सुधारणा आणि त्याचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील अपेक्षित परिणाम, प्रश्न व समस्या, जीएसटी, विक्रीकर, व्हॅट.

पेपर क्रं २ लिपिक – टंकलेखक, गट-क , मुख्य परीक्षा (स्वतंत्र पेपर)

 • सामान्य ज्ञान – इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र, इ
 • बुध्दिमापन विषयक प्रश्न – उमेदवार किती लवकर व अचूकपणे विचार करू शकतो हे आजमावण्यासाठी प्रश्न.
 • गणित – अंकगणित, बीजगणित, भूमिती, संक्कीत.
 • सामान्य विज्ञान – भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र व पर्यावरण
 • चालू घडामोडी- भारतातील व महाराष्ट्रातील
 • माहिती व संपर्क तंत्रज्ञानासंबंधी प्राथमिक ज्ञान
 • क्रिडा व साहित्य क्षेत्रातील पुरस्कार व माहिती
 • माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ व महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५

दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, पुर्व परीक्षा CUT OFF MARKS ANALYSIS CATEGORY WISE

 

दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, पुर्व परीक्षा CUT OFF MARKS ANALYSIS CATEGORY WISE

दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, मुख्य परीक्षा CUT OFF MARKS ANALYSIS CATEGORY WISE

 

दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, मुख्य परीक्षा CUT OFF MARKS ANALYSIS CATEGORY WISE

कर सहाय्यक पुर्व परीक्षा CUT OFF MARKS ANALYSIS CATEGORY WISE

 

कर सहाय्यक पुर्व परीक्षा CUT OFF MARKS ANALYSIS CATEGORY WISE

कर सहाय्यक मुख्य परीक्षा CUT OFF MARKS ANALYSIS CATEGORY WISE

 

कर सहाय्यक मुख्य परीक्षा CUT OFF MARKS ANALYSIS CATEGORY WISE

लिपिक टंकलेखक पुर्व परीक्षा CUT OFF MARKS ANALYSIS CATEGORY WISE

 

लिपिक टंकलेखक पुर्व परीक्षा CUT OFF MARKS ANALYSIS CATEGORY WISE

लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा CUT OFF MARKS ANALYSIS CATEGORY WISE

 

लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा CUT OFF MARKS ANALYSIS CATEGORY WISE

No Comments

Post A Comment

Quick Enquiry